Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Issue homepage: http://bulletin.cstug.cz/bul20004.shtml, URL to PDF: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_004.pdf
Volume 10, Number 4, pages 122132, 2000. BibTEX source; DOI:10.5300/2000-4/122
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Gentle Introduction to XML (in Czech)
Abstract: XML language brings many revolutional changes into the area of electronic publishing, information sharing and interchange and e-business. This article introduces basic XML principles and its relation to related technologies (stylesheet langauges, document type definition langauges, query languages and linking languages).
Lehký úvod do XML
Abstrakt: Příspěvek seznámí čtenáře s jazykem XML, který přináší mnoho revolučních změn do oblasti elektronického publikování, výměny a sdílení dat a elektronického obchodu. Kromě základních principů XML se příspěvek zmíní i o souvislosti s dalšími navazujícími technologiemi (stylové jazyky, jazyky pro definici struktury dokumentu, dotazovací jazyky, jazyky pro tvorbu odkazů).
Jazyk XML (eXtensible Markup Language) je poměrně nový značkovací jazyk. Mezi jeho největší výhody patří naprostá otevřenost a velká flexibilita. Díky tomu se během krátké doby stalo XML velice populární. XML vzniklo zjednodušením jazyka SGML (Standard Generalized Markup Language), který je ISO normou 8879 z roku 1986. Kvůli své složitosti bylo SGML nasazováno jen ve větších aplikacích. XML je oproti tomu jednoduchý jazyk, který vytvořilo konsorcium W3C.
Author
Jiří Kosek
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.