Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Issue homepage: http://bulletin.cstug.cz/bul20004.shtml, URL to PDF: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_004.pdf
Volume 10, Number 4, pages 93112, 2000. BibTEX source; DOI:10.5300/2000-4/93
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
ConTEXt (in Czech)
Abstract: Hardly any TEX user makes use of TEX in its ``native'' form as presented by the initex and virtex programs. Instead, a particular format---macro package, prepared by someone in order to make his or her work easier, is made use of. Nowadays there are two such formats which are mainly used in the Czech Republic: plain TEX and LATEX. In the near future one more format could join them: ConTEXt. And not only join but maybe even displace LATEX from its dominant position. In order to make it happen the author wishes to get you acquainted with ConTEXt in this contribution.
ConTEXt
Abstrakt: Téměř žádný TEXista nepoužívá TEX v jeho přirozené podobě, jak ji představují programy initex a virtex. Místo toho používá určitý formát -- balík maker, který někdo připravil, aby mu zjednodušil práci. V České republice se dnes používají především dva takové formáty: plainTEX a LATEX. V blízké budoucnosti by se k nim mohl připojit ještě jeden: ConTEXt. A nejen připojit, ale možná i vytlačit LATEX z jeho dominantního postavení. Aby se tak mohlo stát, chci vás v tomto příspěvku s ConTEXtem rámcově seznámit.
Author
Michal Kvasnička
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.