Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Issue homepage: http://bulletin.cstug.cz/bul20001-3.shtml, URL to PDF: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_0013.pdf
Volume 10, Number 1–3, pages 4978, 2000. BibTEX source; DOI:10.5300/2000-1-3/49
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Co-operation of a Database with LATEX (in Czech)
Abstract: This article demonstrates advantages of connection of a database system with LATEX. It shows how various output formats can easily be generated from the same file exported from a database. Explanations are based upon a project which has long time been used for organization of international CHISA conferences.
Spolupráce databáze s LATEXem
Abstrakt: Tento článek demonstruje výhody spojení databázového programu s LATEXem. Předvádí, jak lze pomocí makrojazyka z téhož souboru generovat zcela odlišné výstupy s jiným využitím. Celý systém je předveden na programovém projektu, který je již řadu let využíván při organizaci konferencí CHISA.
Author
Zdeněk Wagner
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.